konsiyon-loader

Yönetici balkon kapatan komşuya dava açmak zorunda değil mi?

Kat maliki olmayan yönetici, kendisine özel yetki verilmedikçe müdahalenin meni davası açamaz. Yhgk.16.3.1977,e.1975/5-1151 ,k.1977/249.